info@umuterenerdogdu.com +90 501 331 00 35

Mide Balonu

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezite görülme sıklığı artmaktadır. Obezite hem kendisi hem de ilişkili olduğu hastalıklar (koroner arter kalp hastalığı, Tip 2 diyabetes mellitus, insülin direnci, non-alkolik hepatosteatoz ve hipertansiyon gibi) nedeniyle dünya genelinde önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.

İleri düzey Obezitenin cerrahi dışı tedavisinde diyet değişiklikleri, medikal tedaviler ve egzersiz uygulamaları sonucunda 1 yıllık dönemde 3-9% arasında kilo kaybı sağlanabilmektedir. Obezite tedavisinde düşük komplikasyon oranına sahip, kolay uygulanabilir, etkin ve güvenli tedavi arayışı devam etmektedir. Bu nedenle cerrahi girişimi tercih etmeyen obese hastalarda kilo kontrolü sağlanması amacıyla ilerleyen teknolojiye paralel etkin kilo verilmesi ve eşlik eden hastalıkların semptomlarında tedavi sağlanması veya bariatrik cerrahi işleme ait riskleri azaltması amacıyla intragastrik balon (İGB) tedavisi kullanılmaktadır. İGB kilo kaybı açısından bariatrik cerrahi girişimlere göre daha az etkin; diyet, egzersiz ve yaşam stili değişikliklerine göre daha etkilidir.

İGB uygulanması endoskopi ünitesinde yüzeysel anestezi ile yaklaşık 20 dakika gibi nispeten hızlı yapılabilmesi sonrası farklı düzeylerde obez hastalarda yaygın kullanılmasına neden olmuştur. Bu amaçla farklı boy ve dayanıklıkta, hava veya sıvı ile şişirilebilen, 6 veya 12 ay midede kalabilen balonlar kullanılmaktadır. İGB kullanımında amaç midede distansiyona (şişmeye) bağlı erken doygunluğun sağlanması, öğünlerdeki yiyecek tüketiminin azalması, mide boşalımının gecikmesi ve sonrasında kilo kaybı sağlamasıdır. İGB kullanımın seçiminde hastanın aynı gün veya kısa sürede taburcu edilebilmesi, tekrar uygulanılabilir olması, gastrointestinal sistem ve sistemik komplikasyonlarının düşük olması, gıda tüketimini azaltması ve ayarlanabilir balonların kilo kaybı düzeyine göre içeriğinin arttırılıp azaltılması etkili olmaktadır.

Mide balonu uygulaması sonrası hastanın motivasyonu ve diyet programına sadık kalması sonrası ortalama 17.8- 24.4 kg kilo verildiği, fazla kiloların (EWL) ise %48’den kurtulunabildiği görülmektedir. Kendi çalışmamızda da hastalarımızın bir yıllık balon uygulanması sonrası ortalama 26.3kg verdiği, fazla kiloların (EWL) ise % 33.42 kurtuldukları görülmüştür. İGB sonrası hastalarda karın ağrısı (%33.7), bulantı (%29), daha az sıklıkla spontan balonun sönmesi (%6), gastrik mukozal hasar (2%), balon yer değiştirmesi (1.4%) veya ince barsak obstrüksiyonu (%0.3) gibi komplikasyonlar görülebilir. Ölüm riski %0,08 sıklıktadır. İGB uygulaması kısa dönemde etkin bulunmakla beraber uzun dönemde etkinliği tam olarak belirlenmemiştir. Ayrıca balon çıkarılması sonrası tekrar kilo alma riski bulunmaktadır.